fbpx

Praktisk information

Vores udgangspunkt ved Stella5 er at vi regulerer huslejen i henhold til lovgivningen, hvilket vil sige en forventet regulering på 4% på nettoprisreguleret lejemål.

Der opkræves mellem 350 – 1000 kr. a’conto til vand og varme pr. måned. El afregnes direkte mellem lejer og forsyningen.

Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Lejer skal derfor løbende foretage vedligeholdelses- og istandsættelser udført af faguddannede håndværkere, således at lejligheden til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt.

Lejere meldes til betalingsservice. 

Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal du som lejer, for ikke at miste retten til at gøre brug af at det manglende bliver bragt i orden, gøre skriftlig opmærksom herom til info@stella5.dk, senest 14 dage efter lejemålets begyndelse.

Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal du som lejer, for ikke at miste retten til at gøre brug af at det manglende bliver bragt i orden, gøre skriftlig opmærksom på dette til info@stella5.dk senest 14 dage efter lejemålets begyndelse.

  • Opsigelse af lejemål (lejer)
  • Opsigelse af internet og tv (lejer)
  • Rengøring ved flytning (lejer)
  • Istandsættelse ved fraflytning (Lejer/udlejer)
  • Fraflytningssyn (udlejer)
  • Aflæsning af vand, varme og el (lejer)
  • Synsmandens tjekliste (Lejer/udlejer)